NSS (Farsi)

تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام - مطالعه و بررسی تیپ شماره یک (کمالگرا) توسط مهندس اشکان راشدی با تمرکز بر حوزه کارآفرینی و استارتاپ _____Ashkan Rashedi and Amir Sed. Enneagram of personality types. Type one review. (Perfectionist)- S2-E:02

July 10, 2021 Amir Sed Season 2 Episode 2
NSS (Farsi)
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام - مطالعه و بررسی تیپ شماره یک (کمالگرا) توسط مهندس اشکان راشدی با تمرکز بر حوزه کارآفرینی و استارتاپ _____Ashkan Rashedi and Amir Sed. Enneagram of personality types. Type one review. (Perfectionist)- S2-E:02
Chapters
NSS (Farsi)
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام - مطالعه و بررسی تیپ شماره یک (کمالگرا) توسط مهندس اشکان راشدی با تمرکز بر حوزه کارآفرینی و استارتاپ _____Ashkan Rashedi and Amir Sed. Enneagram of personality types. Type one review. (Perfectionist)- S2-E:02
Jul 10, 2021 Season 2 Episode 2
Amir Sed

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه  شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام دراین اپیوزد با ما از ویژگیهای اولین گروه از گروه های نُه گانه انیاگرام میگوید.
وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تایپ شخصیتی که از آن با عنوان کمال گرا یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظریک  کارآفرین، همکار و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. 
-----------------------------------------------------
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. 
email: [email protected]
-----------------------------------------------------
شما میتوانید از طریق آدرس برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید.
ایمیل: [email protected]
-----------------------------------------------------
لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید. 
-----------------------------------------------------

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

 مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" مدرس و مشاور در حوزه  شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام دراین اپیوزد با ما از ویژگیهای اولین گروه از گروه های نُه گانه انیاگرام میگوید.
وی در این اپیزود به بررسی ویژگیهای این تایپ شخصیتی که از آن با عنوان کمال گرا یاد میشود میپردازد و با ارائه مثالهایی متعدد آن را از منظریک  کارآفرین، همکار و یا هم بنیانگذار در فضای استارتاپی مورد مطالعه قرار میدهد. 
-----------------------------------------------------
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر د رخصوص بسته های آموزشی و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه مطالعه و شناخت تایپهای شخصیتی از دیدگاه انیاگرام با ارسال ایمیل به آدرس برنامه با ما در ارتباط باشید. 
email: [email protected]
-----------------------------------------------------
شما میتوانید از طریق آدرس برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده و یا کلیات برنامه مطلع سازید.
ایمیل: [email protected]
-----------------------------------------------------
لطفا ما را به دیگران معرفی کنید و برای ما در بخش کامنت نظرتان را به اشتراک بگذارید. 
-----------------------------------------------------

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)