NSS (Farsi)

مقدمه ای بر تیپ شناسی شخصیتی توسط مهندس اشکان راشدی مدرس و متخصص روش انیاگرام از آمریکا ______ Ashkan Rashedi and Amir Sed. Intro to Enneagram. S2-E:01

July 01, 2021 Amir Sed Season 2 Episode 1
NSS (Farsi)
مقدمه ای بر تیپ شناسی شخصیتی توسط مهندس اشکان راشدی مدرس و متخصص روش انیاگرام از آمریکا ______ Ashkan Rashedi and Amir Sed. Intro to Enneagram. S2-E:01
Chapters
NSS (Farsi)
مقدمه ای بر تیپ شناسی شخصیتی توسط مهندس اشکان راشدی مدرس و متخصص روش انیاگرام از آمریکا ______ Ashkan Rashedi and Amir Sed. Intro to Enneagram. S2-E:01
Jul 01, 2021 Season 2 Episode 1
Amir Sed

مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" در این اپیزود با من امیرعباس صدقی زاده (امیر صد) در خصوص دانش انیاگرام (Enneagram) و چگونگی مطالعه تایپهای شخصیتی به این روش صحبت میکند.

در صورت تمایل به شرکت در دوره های تخصصی از طریق ارسال ایمیل به آدرس: [email protected] با ما در تماس باشید و شماره تماس و نیز ایمیل خود را در اختیار ما قراردهید تا در اولین فرص با شما تماس گرفته شود.

مجموعه "کیستم" شما را به شنیدن این اپیزود دعوت می نماید.

ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه:
[email protected]
-------------
ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات:
[email protected] 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

مهندس اشکان راشدی از مجموعه "کیستم" در این اپیزود با من امیرعباس صدقی زاده (امیر صد) در خصوص دانش انیاگرام (Enneagram) و چگونگی مطالعه تایپهای شخصیتی به این روش صحبت میکند.

در صورت تمایل به شرکت در دوره های تخصصی از طریق ارسال ایمیل به آدرس: [email protected] با ما در تماس باشید و شماره تماس و نیز ایمیل خود را در اختیار ما قراردهید تا در اولین فرص با شما تماس گرفته شود.

مجموعه "کیستم" شما را به شنیدن این اپیزود دعوت می نماید.

ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه:
[email protected]
-------------
ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات:
[email protected] 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)