The Next Step Show (NSS Podcast)

مصاحبه با رضا مهدوی استراتژیست برند مقیم ایران ________Reza Mahdavi and Amir Sed. Episode 28, Season 1.

April 25, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 28
The Next Step Show (NSS Podcast)
مصاحبه با رضا مهدوی استراتژیست برند مقیم ایران ________Reza Mahdavi and Amir Sed. Episode 28, Season 1.
The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

رضا مهدوی استراتژیست برند در آخرین اپیزود از فصل اول با ما در زمینه برند سازی شخصی برای کارآفرینان ونیز تفاوت آن با موضوع معروفیت صحبت میکند. او در این اپیزود به روشی ساده تصویر کلی از چگونگی ساخت برند شخصی و نیز چگونگی ایجاد ارزش برای مخاطب به ما ارائه میکند. 

شما را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم.

-------------
ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه:
amir@thenextstepshow.com
-------------
ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات:
comercial@thenextstepshow.com
-------------
دسترسی به کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA  

Support the show

از شما دعوت میکنیم به جمع ما در صفحه اینستاگرام ملحق شوید.

NSS Podcast Instagram Account