NSS (Farsi)

مصاحبه با دکتر نهضت فرنودی درارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا - بخش دوم ________Dr. Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1, (Part2)

April 10, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 20
NSS (Farsi)
مصاحبه با دکتر نهضت فرنودی درارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا - بخش دوم ________Dr. Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1, (Part2)
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با دکتر نهضت فرنودی درارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا - بخش دوم ________Dr. Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1, (Part2)
Apr 10, 2021 Season 1 Episode 20
Amir Sed

دکتر نهضت فرنودی مشاور و متخصص حوزه روانشناسی در این اپیزود پیرامون دلایل تصمیم گیری های هیجانی و احساسی در فضای کسب و کار با من امیرعباس صدقی زاده به گفتگو نشستند.

ایشان در ادامه به موضوع اختلال دوقطبی و چگونگی برخورد با آن در فضای استارتاپی پرداختند.

اختلالات روحی و روانی الزاما در شرایط عادی میتوانند خود را نشان ندهند اما در محیط های استارتاپی و به دلیل بالا بودن سطح استرس احتمال بروز علائمی که ناشی از وجود نوعی از اختلال باشد بسیار است. دانستن این نکته که وجود افرادی با چنین اختلالاتی نه تنها میتوانند برای فضای استارتاپی مفید باشند بلکه میتواند به نوعی مزیت رقابتی هم باد.

توان رهبری استارتاپها در جهت استفاده صحیح از این نوع افراد میتواند به عنوان یک مهارت منحصر بفرد در نظر گرفته شود.


برای اطلاعات بیشتر شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت مینماییم.سایت خانوم دکتر فرنودی:
https://drfarnoody.com
-------------
ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه:
[email protected]
-------------
ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات:
[email protected]
-------------
دسترسی به کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

دکتر نهضت فرنودی مشاور و متخصص حوزه روانشناسی در این اپیزود پیرامون دلایل تصمیم گیری های هیجانی و احساسی در فضای کسب و کار با من امیرعباس صدقی زاده به گفتگو نشستند.

ایشان در ادامه به موضوع اختلال دوقطبی و چگونگی برخورد با آن در فضای استارتاپی پرداختند.

اختلالات روحی و روانی الزاما در شرایط عادی میتوانند خود را نشان ندهند اما در محیط های استارتاپی و به دلیل بالا بودن سطح استرس احتمال بروز علائمی که ناشی از وجود نوعی از اختلال باشد بسیار است. دانستن این نکته که وجود افرادی با چنین اختلالاتی نه تنها میتوانند برای فضای استارتاپی مفید باشند بلکه میتواند به نوعی مزیت رقابتی هم باد.

توان رهبری استارتاپها در جهت استفاده صحیح از این نوع افراد میتواند به عنوان یک مهارت منحصر بفرد در نظر گرفته شود.


برای اطلاعات بیشتر شما عزیزان را به شنیدن این اپیزود دعوت مینماییم.سایت خانوم دکتر فرنودی:
https://drfarnoody.com
-------------
ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه:
[email protected]
-------------
ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات:
[email protected]
-------------
دسترسی به کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)