NSS (Farsi)

مصاحبه با دکترنهضت فرنودی در ارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا. بخش اول _______ Dr.Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1

March 26, 2021 Amir Sed and Dr. Nehzat Farnoodi Season 1 Episode 20
NSS (Farsi)
مصاحبه با دکترنهضت فرنودی در ارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا. بخش اول _______ Dr.Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با دکترنهضت فرنودی در ارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا. بخش اول _______ Dr.Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1
Mar 26, 2021 Season 1 Episode 20
Amir Sed and Dr. Nehzat Farnoodi

دکتر نهضت فرنودی  مشاور و متخصص حوزه روانشناسی در این اپیزود در رابطه با سه موضوع کلیدی با ما به گفتگو می پردازند.
۱- اهمیت زمانبندی و ارزش گذاری اولویت ها.
۲- بحران هویتی ایجاد شده در شرایط پس از کرونا و تاثیرات آن بر روی روان کارآفرینان.
۳- شناخت و درک صحیح وضعیت روحی و روانی برای مقابله با رفتارهای هیجانی.

در شرایط پس از کرونا احتمال بروز رفتارهای هیجانی غیر قابل کنترل از سوی بعضی از افراد بسیار محتمل است. این مدل از رفتارهای هیجانی برای افراد کارآفرین میتواند از شدت بیشتری بر خوردار باشد. تمرکز بیش از حد بر روی حل یک چالش در کسب و کار میتواند باعث به تاخیر انداختن سایر اولویت ها بشود که در نهایت منجر به بروز حالات عصبی،‌از دست دادن کنترل مدیریت و درنهایت از دست دادن فرصتهای همکاری در محیط استارتاپ بشود.

سایت خانوم دکتر فرنودی:
https://drfarnoody.com
-------------
ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه:
[email protected]
-------------
ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات:
[email protected]
-------------
دسترسی به کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA
-------------

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

دکتر نهضت فرنودی  مشاور و متخصص حوزه روانشناسی در این اپیزود در رابطه با سه موضوع کلیدی با ما به گفتگو می پردازند.
۱- اهمیت زمانبندی و ارزش گذاری اولویت ها.
۲- بحران هویتی ایجاد شده در شرایط پس از کرونا و تاثیرات آن بر روی روان کارآفرینان.
۳- شناخت و درک صحیح وضعیت روحی و روانی برای مقابله با رفتارهای هیجانی.

در شرایط پس از کرونا احتمال بروز رفتارهای هیجانی غیر قابل کنترل از سوی بعضی از افراد بسیار محتمل است. این مدل از رفتارهای هیجانی برای افراد کارآفرین میتواند از شدت بیشتری بر خوردار باشد. تمرکز بیش از حد بر روی حل یک چالش در کسب و کار میتواند باعث به تاخیر انداختن سایر اولویت ها بشود که در نهایت منجر به بروز حالات عصبی،‌از دست دادن کنترل مدیریت و درنهایت از دست دادن فرصتهای همکاری در محیط استارتاپ بشود.

سایت خانوم دکتر فرنودی:
https://drfarnoody.com
-------------
ارتباط با مجری و تهیه کننده برنامه:
[email protected]
-------------
ارتباط با واحد بازرگانی و ارتباطات:
[email protected]
-------------
دسترسی به کانال یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/UCOxpTMWUNT9cYGkxysQ5UWA
-------------

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)