NSS (Farsi)

شاخص کلیدی عملکرد. بخش اول_____ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 1)

February 18, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 19
NSS (Farsi)
شاخص کلیدی عملکرد. بخش اول_____ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 1)
Chapters
NSS (Farsi)
شاخص کلیدی عملکرد. بخش اول_____ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 1)
Feb 18, 2021 Season 1 Episode 19
Amir Sed

امیرعباس صدقی زاده  در این اپیزود در رابطه با تعریف شاخص کلیدی عملکرد و چگونگی انتخاب آن صحبت میکند.‌ 
او در این اپیزود سعی کرده تا با استفاده از مثالهای متنوع  تعریفی دقیق ازشاخهای اولیه و اصلی ارائه نماید. در اپیزود بعدی امیر در ارتباط با شاخصهای فرعی و چگونگی انتخاب آنها برای اهداف مختلف و متناسب با شاخصهای کلیدی اولیه صحبت خواهد نمود. 

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

امیرعباس صدقی زاده  در این اپیزود در رابطه با تعریف شاخص کلیدی عملکرد و چگونگی انتخاب آن صحبت میکند.‌ 
او در این اپیزود سعی کرده تا با استفاده از مثالهای متنوع  تعریفی دقیق ازشاخهای اولیه و اصلی ارائه نماید. در اپیزود بعدی امیر در ارتباط با شاخصهای فرعی و چگونگی انتخاب آنها برای اهداف مختلف و متناسب با شاخصهای کلیدی اولیه صحبت خواهد نمود. 

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)