NSS (Farsi)

مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 15. Season 1

January 01, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 15
NSS (Farsi)
مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 15. Season 1
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 15. Season 1
Jan 01, 2021 Season 1 Episode 15
Amir Sed

پولت قهرمانیان و مهرداد محمد زاده  بنیانگذار شیزارو بازار در خصوص چالشهای موجود در ارتباط با راه اندازی استارتاپ خودشان در صنعت مد و دکوراسیون داخلی در شرایط سخت موجود ایران با ما به گفتگو نشستند. مهرداد و پولت بر این باور هستند که الزاما راه یک استارتاپ نباید به تکنولوژی ها یپیچیده و یا خلق پلت فرم های  مختلف در فضای مجازی ختم شود. 
شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم.  

برای دسترسی به سایت شیزارو بازار از شما دعوت میکنیم به آدرس زیر مراجعه فرمایید. 
https://www.shizarubazaar.com/

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 [email protected]

ارتباط با بخش تبلیغات 
[email protected]

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

پولت قهرمانیان و مهرداد محمد زاده  بنیانگذار شیزارو بازار در خصوص چالشهای موجود در ارتباط با راه اندازی استارتاپ خودشان در صنعت مد و دکوراسیون داخلی در شرایط سخت موجود ایران با ما به گفتگو نشستند. مهرداد و پولت بر این باور هستند که الزاما راه یک استارتاپ نباید به تکنولوژی ها یپیچیده و یا خلق پلت فرم های  مختلف در فضای مجازی ختم شود. 
شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم.  

برای دسترسی به سایت شیزارو بازار از شما دعوت میکنیم به آدرس زیر مراجعه فرمایید. 
https://www.shizarubazaar.com/

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 [email protected]

ارتباط با بخش تبلیغات 
[email protected]

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)