NSS (Farsi)

مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش سوم._____Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 3)

December 15, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 14
NSS (Farsi)
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش سوم._____Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 3)
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش سوم._____Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 3)
Dec 15, 2020 Season 1 Episode 14
Amir Sed

قسمت سوم. 
سپی قاجار کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تایگو درآخرین بخش از صحبتهای خود در قسمت سوم  اپیزود چهاردهم  از چگونگی خلق استارتاپ خود و نیز چگونگی آمادگی برای شنیدن پاسخهای منفی میگوید. او در این اپیزود به ما میگوید که به چه شکل اقدام  به شناسایی افراد و موقعیتهای مرتبط با کسب و کار خود کرده است.   .
در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه تایگو متصل شوید.
https://www.taygo.com/

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 [email protected]

ارتباط با بخش تبلیغات 
[email protected]

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

قسمت سوم. 
سپی قاجار کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تایگو درآخرین بخش از صحبتهای خود در قسمت سوم  اپیزود چهاردهم  از چگونگی خلق استارتاپ خود و نیز چگونگی آمادگی برای شنیدن پاسخهای منفی میگوید. او در این اپیزود به ما میگوید که به چه شکل اقدام  به شناسایی افراد و موقعیتهای مرتبط با کسب و کار خود کرده است.   .
در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه تایگو متصل شوید.
https://www.taygo.com/

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 [email protected]

ارتباط با بخش تبلیغات 
[email protected]

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)