NSS (Farsi)

مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش دوم______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 2)

December 04, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 14
NSS (Farsi)
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش دوم______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 2)
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش دوم______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 2)
Dec 04, 2020 Season 1 Episode 14
Amir Sed

قسمت دوم. 
سپی قاجار کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تایگو در قسمت دوم  اپیزود چهاردهم از چگونگی آماده شدن و نیز اهمیت خودشناسی در فرآیند کارآفرینی برای ما میگوید. او در این اپیزود صراحتا به ما میگوید که به چه شکل با استفاده از آزمونهای خودشناسی توانسته مشکلاتش  درزمینه برقراری ارتباط با همکارانش را در مجموعه خود  به بهترین شکل ممکن حل و فصل نماید .
در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه تایگو متصل شوید.
https://www.taygo.com/

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 [email protected]

ارتباط با بخش تبلیغات 
[email protected]

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

قسمت دوم. 
سپی قاجار کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا و بنیانگذار استارتاپ تایگو در قسمت دوم  اپیزود چهاردهم از چگونگی آماده شدن و نیز اهمیت خودشناسی در فرآیند کارآفرینی برای ما میگوید. او در این اپیزود صراحتا به ما میگوید که به چه شکل با استفاده از آزمونهای خودشناسی توانسته مشکلاتش  درزمینه برقراری ارتباط با همکارانش را در مجموعه خود  به بهترین شکل ممکن حل و فصل نماید .
در صورت تمایل میتوانید از طریق لینک  زیر به صفحه تایگو متصل شوید.
https://www.taygo.com/

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 [email protected]

ارتباط با بخش تبلیغات 
[email protected]

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)