NSS (Farsi)

مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش دوم_____ Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 2)

October 29, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 12
NSS (Farsi)
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش دوم_____ Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 2)
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش دوم_____ Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 2)
Oct 29, 2020 Season 1 Episode 12
Amir Sed

قسمت دوم. 
بهرنگ تنکابنی با بیش از بیست سال فعالیت در حوزه تبلیغات و رسانه به عنوان یکی از مدیران فعال و موفق  با  ما از اهمیت شناخت گروه مخاطب ونیز اهمیت بحث برند سازی برای استارتاپ های نوپا میگوید.      

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

قسمت دوم. 
بهرنگ تنکابنی با بیش از بیست سال فعالیت در حوزه تبلیغات و رسانه به عنوان یکی از مدیران فعال و موفق  با  ما از اهمیت شناخت گروه مخاطب ونیز اهمیت بحث برند سازی برای استارتاپ های نوپا میگوید.      

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)