NSS (Farsi)

مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش اول_____Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 1)

October 26, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 12
NSS (Farsi)
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش اول_____Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 1)
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش اول_____Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 1)
Oct 26, 2020 Season 1 Episode 12
Amir Sed

بهرنگ تنکابنی با بیش از بیست سال فعالیت در حوزه تبلیغات و رسانه به عنوان یکی از مدیران فعال و موفق  با  ما از اهمیت شناخت گروه مخاطب ونیز اهمیت بحث برند سازی برای استارتاپ های نوپا میگوید.      

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

بهرنگ تنکابنی با بیش از بیست سال فعالیت در حوزه تبلیغات و رسانه به عنوان یکی از مدیران فعال و موفق  با  ما از اهمیت شناخت گروه مخاطب ونیز اهمیت بحث برند سازی برای استارتاپ های نوپا میگوید.      

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)