NSS (Farsi)

مصاحبه با امین مبشر کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا.______ Amin Mobasher and Amir Sed. Episode 8, Season 1

September 11, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 8
NSS (Farsi)
مصاحبه با امین مبشر کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا.______ Amin Mobasher and Amir Sed. Episode 8, Season 1
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با امین مبشر کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا.______ Amin Mobasher and Amir Sed. Episode 8, Season 1
Sep 11, 2020 Season 1 Episode 8
Amir Sed

امین مبشّر کارافرین مقیم شمال کالیفرنیا (سیلیکون ولی) در اپیزود هشتم با من امیرعباس صدقی زاده از چگونگی شکل گیری ایده استارت آپ خود و نیز تجربیات متعددی که دراین راه بدست آورده به گفتگو نشسته است. او در این گفتگو به روشهای مختلف جهت درک بهتر از مشکل موجود، روشها و مهارتهای لازم در جهت شکل دهی هسته اصلی  و نیز ایده یک استارتآپ اشاره میکند. 

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در خصوص استارت اپ امین مبشر به آدرس زیر مراجعه نمایید. 
  https://sainahealth.com/


  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

امین مبشّر کارافرین مقیم شمال کالیفرنیا (سیلیکون ولی) در اپیزود هشتم با من امیرعباس صدقی زاده از چگونگی شکل گیری ایده استارت آپ خود و نیز تجربیات متعددی که دراین راه بدست آورده به گفتگو نشسته است. او در این گفتگو به روشهای مختلف جهت درک بهتر از مشکل موجود، روشها و مهارتهای لازم در جهت شکل دهی هسته اصلی  و نیز ایده یک استارتآپ اشاره میکند. 

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در خصوص استارت اپ امین مبشر به آدرس زیر مراجعه نمایید. 
  https://sainahealth.com/


  برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)