The Next Step Show (NSS Podcast)

مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1

August 31, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 7
The Next Step Show (NSS Podcast)
مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1
The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

رضا کاظمی پور،‌ سرمایه گذار و کارآفرین ساکن در سیلیکون ولی کالیفرنیا در اپیزود هفتم با من امیرعباس صدقی زاده از تغییرات و فرصتهای جدید کسب و کار بعد از دوران رکود اقتصادی حاصل از پدیده کوید-۱۹ میگوید. در این اپیزود او به ما یاد آوری میکند که در شرایط جدید نیازهای کارآفرینان و نیز سرمایه گذاران شامل چه مواردی است و وظایف هریک از طرفین در قبال هم چه مواردی را در بر میگیرد. 


 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com
ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show

از شما دعوت میکنیم به جمع ما در صفحه اینستاگرام ملحق شوید.

NSS Podcast Instagram Account