The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۳۸- بررسی کلی روش ورود به مارکت .

February 06, 2024 Amir Sed Season 3 Episode 38
فصل سه. اپیزود ‍۳۸- بررسی کلی روش ورود به مارکت .
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۳۸- بررسی کلی روش ورود به مارکت .
Feb 06, 2024 Season 3 Episode 38
Amir Sed

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • بررسی روش کلی ورود به بازار
  • چرا تبلیغات برای استارتاپها ضرر دارد؟
  • وظیفه روابط عمومی چیست؟

---------------------

در اپیزود سی  و هشت و آخرین اپیزود از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چگونگی ورود به مارکت و اشتباهات رایج استارتاپها در این زمینه میپردازیم. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • بررسی روش کلی ورود به بازار
  • چرا تبلیغات برای استارتاپها ضرر دارد؟
  • وظیفه روابط عمومی چیست؟

---------------------

در اپیزود سی  و هشت و آخرین اپیزود از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چگونگی ورود به مارکت و اشتباهات رایج استارتاپها در این زمینه میپردازیم. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel