The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۳۷- روش شناسایی و مواجهه با برندهای رقیب .

January 30, 2024 Amir Sed Season 3 Episode 37
فصل سه. اپیزود ‍۳۷- روش شناسایی و مواجهه با برندهای رقیب .
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۳۷- روش شناسایی و مواجهه با برندهای رقیب .
Jan 30, 2024 Season 3 Episode 37
Amir Sed

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • رقیب برند کیست و حوزه رقابت را چگونه شناسایی کنیم؟
  • روشهای مواجهه با رقبای برند در مارکت.
  • نقش واهمیت برند جنگجو. چگونگی مدیریت و تهدیدات آن.

---------------------

در اپیزود سی  و هفت از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چگونگی شناسایی و مواجهه با برند‌های رقیب میپردازیم.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • رقیب برند کیست و حوزه رقابت را چگونه شناسایی کنیم؟
  • روشهای مواجهه با رقبای برند در مارکت.
  • نقش واهمیت برند جنگجو. چگونگی مدیریت و تهدیدات آن.

---------------------

در اپیزود سی  و هفت از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چگونگی شناسایی و مواجهه با برند‌های رقیب میپردازیم.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel