The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۳۳- بهتر شدن یا متفاوت ماندن؟

January 02, 2024 Amir Sed Season 3 Episode 33
فصل سه. اپیزود ‍۳۳- بهتر شدن یا متفاوت ماندن؟
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۳۳- بهتر شدن یا متفاوت ماندن؟
Jan 02, 2024 Season 3 Episode 33
Amir Sed

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • اشتباه بزرگ استارتاپها.
  • بیزنس بهتری باشیم یا برندی متفاوت؟
  • خطر جایگاه‌های انتقالی و شکست برندها.

---------------------

در اپیزود سی  و سه از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان  به این موضوع میپردازیم که چرا در ابتدا بهتر بودن باید قربانی متفاوت بودن  شود و چرا استارتاپها در این مسیر ضربه میخورند؟

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • اشتباه بزرگ استارتاپها.
  • بیزنس بهتری باشیم یا برندی متفاوت؟
  • خطر جایگاه‌های انتقالی و شکست برندها.

---------------------

در اپیزود سی  و سه از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان  به این موضوع میپردازیم که چرا در ابتدا بهتر بودن باید قربانی متفاوت بودن  شود و چرا استارتاپها در این مسیر ضربه میخورند؟

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel