The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۳۲- ارتباط طراحی محصول با جایگاه برند و مدل کسب و کار

December 26, 2023 Amir Sed Season 3 Episode 32
فصل سه. اپیزود ‍۳۲- ارتباط طراحی محصول با جایگاه برند و مدل کسب و کار
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۳۲- ارتباط طراحی محصول با جایگاه برند و مدل کسب و کار
Dec 26, 2023 Season 3 Episode 32
Amir Sed

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • چگونه محصول خود را با جایگاه برند هماهنگ و همسو کنیم؟
  • بررسی نمونه‌های موفق و ناموفق در چگونگی استفاده ایده جایگاه برند و طراحی محصول.

---------------------

در اپیزود سی  و دو از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چکونگی همسو سازی محصول با جایگاه برند میپردازیم.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • چگونه محصول خود را با جایگاه برند هماهنگ و همسو کنیم؟
  • بررسی نمونه‌های موفق و ناموفق در چگونگی استفاده ایده جایگاه برند و طراحی محصول.

---------------------

در اپیزود سی  و دو از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چکونگی همسو سازی محصول با جایگاه برند میپردازیم.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel