The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۳۱- چگونگی کشف ایده‌های کارآفرینی همسو با جایگاه برند

December 19, 2023 Amir Sed Season 3 Episode 31
فصل سه. اپیزود ‍۳۱- چگونگی کشف ایده‌های کارآفرینی همسو با جایگاه برند
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۳۱- چگونگی کشف ایده‌های کارآفرینی همسو با جایگاه برند
Dec 19, 2023 Season 3 Episode 31
Amir Sed

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • ایده خوب یعنی چه و به چه شکل ایده‌های مناسب راه اندازی استارتاپ را بر اساس اصول جایگاه سازی برند بدست بیاوریم؟
  • چرا و چگونه کوکالا کولا در برابر ردبول شکست خورد؟

---------------------

در اپیزود سی  و یک از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چکونگی کشف فرصتهای کارآفرینی بر اساس اصول استراتژی و جایگاه سازی برند میپردازیم. 
این اپیزود به روشهای تحلیل فرصتها میپردازد. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • ایده خوب یعنی چه و به چه شکل ایده‌های مناسب راه اندازی استارتاپ را بر اساس اصول جایگاه سازی برند بدست بیاوریم؟
  • چرا و چگونه کوکالا کولا در برابر ردبول شکست خورد؟

---------------------

در اپیزود سی  و یک از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چکونگی کشف فرصتهای کارآفرینی بر اساس اصول استراتژی و جایگاه سازی برند میپردازیم. 
این اپیزود به روشهای تحلیل فرصتها میپردازد. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel