The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۲۸. چگونه ذهن مشتری را در اختیار بگیریم؟

November 21, 2023 Amir Sed / Behrooz Lotfian Season 3 Episode 28
فصل سه. اپیزود ‍۲۸. چگونه ذهن مشتری را در اختیار بگیریم؟
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۲۸. چگونه ذهن مشتری را در اختیار بگیریم؟
Nov 21, 2023 Season 3 Episode 28
Amir Sed / Behrooz Lotfian

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

چگونه به ذهن مشتری نفوذ کنیم؟
چگونه یک برند آبجوساز مکزیکی توانست در کنار بهترین‌های دنیا قرار بگیرد؟
بررسی ابزارهای کلیدی در ایجاد رابطه و تسخیر ذهن مشتری

---------------------

در بیست و هشتمین اپیزود از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی ابزار‌های مهم درخلق جایگاه و نفوذ به ذهن مشتری پرداخته‌ایم.
در این اپیزود به چگونگی موفقیت برند آبجوسازی مکزیکی کرونا میپردازیم. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

چگونه به ذهن مشتری نفوذ کنیم؟
چگونه یک برند آبجوساز مکزیکی توانست در کنار بهترین‌های دنیا قرار بگیرد؟
بررسی ابزارهای کلیدی در ایجاد رابطه و تسخیر ذهن مشتری

---------------------

در بیست و هشتمین اپیزود از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی ابزار‌های مهم درخلق جایگاه و نفوذ به ذهن مشتری پرداخته‌ایم.
در این اپیزود به چگونگی موفقیت برند آبجوسازی مکزیکی کرونا میپردازیم. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel