The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۲۷. مقدمه‌ای بر روابط عمومی در فضای برند وجایگاه سازی.

November 14, 2023 Amir Sed / Behrooz Lotfian Season 3 Episode 27
فصل سه. اپیزود ‍۲۷. مقدمه‌ای بر روابط عمومی در فضای برند وجایگاه سازی.
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۲۷. مقدمه‌ای بر روابط عمومی در فضای برند وجایگاه سازی.
Nov 14, 2023 Season 3 Episode 27
Amir Sed / Behrooz Lotfian

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

روابط عمومی چیست و چه نقشی در شکل گیری رابطه میان برند و مشتری دارد؟
چرا کوکاکولا با تمام بزرگی و قدرت خود نتوانست در برابر پپسی کولا مقاومت کند؟
خودروی سوبارو به چه شکل توانست مارکت خودروهای دو دیفرانسیل را در آمریکا دستخوش تغییر کند؟

---------------------

در بیست و هفتمین اپیزود از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به موضوع جایگاه سازی برند و ارتباط آن با روابط عمومی میپردازیم.
 در این اپیزود به دلایل موفقیت و شکست برندهای بزرگی نظیر کوکاکولا، خودروی سوبارو از دیدگاه برند و استراتژی جایگاه سازی پرداخته میشود.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

روابط عمومی چیست و چه نقشی در شکل گیری رابطه میان برند و مشتری دارد؟
چرا کوکاکولا با تمام بزرگی و قدرت خود نتوانست در برابر پپسی کولا مقاومت کند؟
خودروی سوبارو به چه شکل توانست مارکت خودروهای دو دیفرانسیل را در آمریکا دستخوش تغییر کند؟

---------------------

در بیست و هفتمین اپیزود از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به موضوع جایگاه سازی برند و ارتباط آن با روابط عمومی میپردازیم.
 در این اپیزود به دلایل موفقیت و شکست برندهای بزرگی نظیر کوکاکولا، خودروی سوبارو از دیدگاه برند و استراتژی جایگاه سازی پرداخته میشود.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel