The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۲۶. کتگوری چیست؟ و چرا برند‌ها به آن نیاز دارند؟.

November 07, 2023 Amir Sed Season 3 Episode 26
فصل سه. اپیزود ‍۲۶. کتگوری چیست؟ و چرا برند‌ها به آن نیاز دارند؟.
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۲۶. کتگوری چیست؟ و چرا برند‌ها به آن نیاز دارند؟.
Nov 07, 2023 Season 3 Episode 26
Amir Sed

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 
طراحی محصول یا ساخت کتگوری برند؟ کدام یک مهم است؟

---------------------

در بیست و ششمین اپیزود از فصل سه و در دومین قسمت از مقدمه  برند و استراتژی برند به موضوع برند و استراتژی میپردازیم. در این اپیزود امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر ارشد برند و موسس مجموعه ‌BlueBirds Group و NSS Podcast در خصوص اهمیت ساخت کتگوری و جایگاه برند توضیح میدهد.
در این اپیزود به سوالاتی نظیر دلیل اهمیت ساخت کتگوری و چرایی تقدم آن نسبت به محصول و نیز پرداخته میشود. در ادامه به این سوال پاسخ داده میشود که چرا روابط عمومی نسبت به تبلیغات اهمیت بیشتری دارد. 

 ---------------------- 

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 
طراحی محصول یا ساخت کتگوری برند؟ کدام یک مهم است؟

---------------------

در بیست و ششمین اپیزود از فصل سه و در دومین قسمت از مقدمه  برند و استراتژی برند به موضوع برند و استراتژی میپردازیم. در این اپیزود امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر ارشد برند و موسس مجموعه ‌BlueBirds Group و NSS Podcast در خصوص اهمیت ساخت کتگوری و جایگاه برند توضیح میدهد.
در این اپیزود به سوالاتی نظیر دلیل اهمیت ساخت کتگوری و چرایی تقدم آن نسبت به محصول و نیز پرداخته میشود. در ادامه به این سوال پاسخ داده میشود که چرا روابط عمومی نسبت به تبلیغات اهمیت بیشتری دارد. 

 ---------------------- 

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel