The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۲۵. مقدمه‌ای بر برند و استراتژی برند.

October 24, 2023 Amir Sed Season 3 Episode 25
فصل سه. اپیزود ‍۲۵. مقدمه‌ای بر برند و استراتژی برند.
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۲۵. مقدمه‌ای بر برند و استراتژی برند.
Oct 24, 2023 Season 3 Episode 25
Amir Sed

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش دوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

مرروی بر مقدمه و تعاریف حوزه کسب و کار، برند و جایگاه سازی

---------------------

در بیست و پنجمین اپیزود از فصل سه به موضوع برند و استراتژی میپردازیم. در این اپیزود امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر ارشد برند و موسس مجموعه ‌BlueBirds Group و NSS Podcast در باره مقدمات برند و استراتژی و نیز      مفاهیم کلی کسب و کار استارتاپی صحبت میکند. در این اپیزود و اپیزود ۲۶ تلاش بر این است تا زمینه مناسب برای درک مفهوم برند و جایگاه سازی فراهم شود.


 ---------------------- 

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش دوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

مرروی بر مقدمه و تعاریف حوزه کسب و کار، برند و جایگاه سازی

---------------------

در بیست و پنجمین اپیزود از فصل سه به موضوع برند و استراتژی میپردازیم. در این اپیزود امیرعباس صدقی‌زاده هدایتگر ارشد برند و موسس مجموعه ‌BlueBirds Group و NSS Podcast در باره مقدمات برند و استراتژی و نیز      مفاهیم کلی کسب و کار استارتاپی صحبت میکند. در این اپیزود و اپیزود ۲۶ تلاش بر این است تا زمینه مناسب برای درک مفهوم برند و جایگاه سازی فراهم شود.


 ---------------------- 

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel