The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۲۴.اپیزود پایانی مدیریت مالی استارتاپها - پاسخ به پرسشهای مطرح شده.

October 03, 2023 Amir Sed / Zahra Baghdadi Season 3 Episode 24
فصل سه. اپیزود ‍۲۴.اپیزود پایانی مدیریت مالی استارتاپها - پاسخ به پرسشهای مطرح شده.
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۲۴.اپیزود پایانی مدیریت مالی استارتاپها - پاسخ به پرسشهای مطرح شده.
Oct 03, 2023 Season 3 Episode 24
Amir Sed / Zahra Baghdadi

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها

پاسخ به پرسشهای مطرح شده. 
چه زمانی باید به فکر دریافت پول از سرمایه گذار باشیم؟
سرمایه گذاران به چه نکاتی برای سرمایه گذاری توجه میکنند؟

در بیست و چهارمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاورارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود با ار‌ائه مثالهای واقعی سعی داریم که نکات مهم و کلیدی که قبل از ملاقات با سرمایه گذار باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم را مورد توجه قرارمیدهیم.
درصورت تمایل به برقراری ارتباط با مهمان برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://www.crunchtmz.com
درک  صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت هریک از ارکان تشکیل دهنده آن در ابتدای راه یک استارتاپ  به شدت بر اعتماد سرمایه گذار به تیم کارآفرین تاثیر گذار است. در این مجموعه سعی داریم تا با ارائه تصویری اصولی و کاربردی به کارآفرینان کمک کنیم تا خطر ردشدن ویا شکست خود را کاهش دهند.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها

پاسخ به پرسشهای مطرح شده. 
چه زمانی باید به فکر دریافت پول از سرمایه گذار باشیم؟
سرمایه گذاران به چه نکاتی برای سرمایه گذاری توجه میکنند؟

در بیست و چهارمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاورارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود با ار‌ائه مثالهای واقعی سعی داریم که نکات مهم و کلیدی که قبل از ملاقات با سرمایه گذار باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم را مورد توجه قرارمیدهیم.
درصورت تمایل به برقراری ارتباط با مهمان برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://www.crunchtmz.com
درک  صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت هریک از ارکان تشکیل دهنده آن در ابتدای راه یک استارتاپ  به شدت بر اعتماد سرمایه گذار به تیم کارآفرین تاثیر گذار است. در این مجموعه سعی داریم تا با ارائه تصویری اصولی و کاربردی به کارآفرینان کمک کنیم تا خطر ردشدن ویا شکست خود را کاهش دهند.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel