The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۱۸. مروری بر صورت‌های مالی و بررسی تکنیکهای پیش‌بینی‌های مالی استارتاپها

August 15, 2023 Amir Sed/Zahra Baghdadi Season 3 Episode 18
فصل سه. اپیزود ‍۱۸. مروری بر صورت‌های مالی و بررسی تکنیکهای پیش‌بینی‌های مالی استارتاپها
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۱۸. مروری بر صورت‌های مالی و بررسی تکنیکهای پیش‌بینی‌های مالی استارتاپها
Aug 15, 2023 Season 3 Episode 18
Amir Sed/Zahra Baghdadi

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها

صورت مالی چیست؟
در ابتدای راه اندازی استارتاپها چگونه تحلیلهای مالی دقیق و پیش بینی ‌های درست مالی داشته باشیم؟
چگونه پیش بینی های مالی معتبر به تیم سرمایه‌گذاران ارائه دهیم؟

در هجدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاورارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود سعی شده تا با ارائه مثال عددی تصویری دقیق از چگونگی تهیه صورتهای مالی و استفاده از آن برای درک بهتر آینده مالی استارتاپها ارائه شود.

درک  صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت هریک از ارکان تشکیل دهنده آن در ابتدای راه یک استارتاپ  به شدت بر اعتماد سرمایه گذار به تیم کارآفرین تاثیر گذار است. در این مجموعه سعی داریم تا با ارائه تصویری اصولی و کاربردی به کارآفرینان کمک کنیم تا خطر ردشدن ویا شکست خود را کاهش دهند.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها

صورت مالی چیست؟
در ابتدای راه اندازی استارتاپها چگونه تحلیلهای مالی دقیق و پیش بینی ‌های درست مالی داشته باشیم؟
چگونه پیش بینی های مالی معتبر به تیم سرمایه‌گذاران ارائه دهیم؟

در هجدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاورارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود سعی شده تا با ارائه مثال عددی تصویری دقیق از چگونگی تهیه صورتهای مالی و استفاده از آن برای درک بهتر آینده مالی استارتاپها ارائه شود.

درک  صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت هریک از ارکان تشکیل دهنده آن در ابتدای راه یک استارتاپ  به شدت بر اعتماد سرمایه گذار به تیم کارآفرین تاثیر گذار است. در این مجموعه سعی داریم تا با ارائه تصویری اصولی و کاربردی به کارآفرینان کمک کنیم تا خطر ردشدن ویا شکست خود را کاهش دهند.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel