The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۱۶. استراتژی‌های مدیریت هزینه در استارتاپها.

July 25, 2023 Amir Sed/Zahra Baghdadi Season 3 Episode 16
فصل سه. اپیزود ‍۱۶. استراتژی‌های مدیریت هزینه در استارتاپها.
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۱۶. استراتژی‌های مدیریت هزینه در استارتاپها.
Jul 25, 2023 Season 3 Episode 16
Amir Sed/Zahra Baghdadi

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها

تفاوت میان هزینه و سرمایه در چیست؟ 
انواع هزینه‌ها و مدلهای مدیریت سرمایه کدامند؟ در یک استارتاپ به چه شکل باید هزینه‌ را مدیریت کرد؟

در شانزدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاور ارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود با تمرکز به موضوع هزینه و مدیریت جریان نقدینگی در ارتباط با انواع مدلهای کسب و کار در تلاشیم تا بستری مناسب برای درک بهتر ساختار مدیریت هزینه در استارتاپهای مرحله بذر ارايه شود.

درک  صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت هریک از ارکان تشکیل دهنده آن در ابتدای راه یک استارتاپ  به شدت بر اعتماد سرمایه گذار به تیم کارآفرین تاثیر گذار است. در این مجموعه سعی داریم تا با ارائه تصویری اصولی و کاربردی به کارآفرینان کمک کنیم تا خطر ردش دن ویا شکست خود را کاهش دهند.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها

تفاوت میان هزینه و سرمایه در چیست؟ 
انواع هزینه‌ها و مدلهای مدیریت سرمایه کدامند؟ در یک استارتاپ به چه شکل باید هزینه‌ را مدیریت کرد؟

در شانزدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاور ارشد مالی استارتاپها به سوالات فوق پاسخ میدهیم. در این اپیزود با تمرکز به موضوع هزینه و مدیریت جریان نقدینگی در ارتباط با انواع مدلهای کسب و کار در تلاشیم تا بستری مناسب برای درک بهتر ساختار مدیریت هزینه در استارتاپهای مرحله بذر ارايه شود.

درک  صحیح ساختار مالی و توانایی در مدیریت و هدایت هریک از ارکان تشکیل دهنده آن در ابتدای راه یک استارتاپ  به شدت بر اعتماد سرمایه گذار به تیم کارآفرین تاثیر گذار است. در این مجموعه سعی داریم تا با ارائه تصویری اصولی و کاربردی به کارآفرینان کمک کنیم تا خطر ردش دن ویا شکست خود را کاهش دهند.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel