The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۱۴. مقدمه‌ای بر مدیریت مالی استارتاپها

July 11, 2023 Amir Sed/ Zahra Baghdadi Season 3 Episode 14
فصل سه. اپیزود ‍۱۴. مقدمه‌ای بر مدیریت مالی استارتاپها
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۱۴. مقدمه‌ای بر مدیریت مالی استارتاپها
Jul 11, 2023 Season 3 Episode 14
Amir Sed/ Zahra Baghdadi

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی.
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها
 در چهاردهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاور ارشد مالی استارتاپها مروری داریم بر مقدمات مالی استارتاپها. در این مقدمه به دوسوال اصلی پاسخ داده میشود.

۱-  از چه زمانی باید به موضوعات مالی یک استارتاپ پرداخت؟

۲-در مراحل ابتدایی و ارزیابی ایده استارتاپی چه موضوعات مالی باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد؟

درک دقیق و درست از معانی و مفاهیم اعداد میتواند به صورت مستقیم در شکست یا پیروزی استارتاپها در پنج سال اول تاثیر بگذارد.
بررسی و تحلیل موضوعات مالی وابسته به استارتاپها در مراحل مختلف سرنوشت یک استارتاپ را رقم میزند. سرمایه گذاران با دقت بسیار سعی دارند تا مهارت کارافرینان را در همان ابتدای کار محک بزنند و نهایتا در خصوص سرمایه گذاری  به جمع بندی برسند. در این اپیزود  زهرا بغدادی به دو موضوع مهم اشاره میکند که به شدت میتواند سرنوشت یک استارتاپ را در آینده رقم بزند. 
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی.
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها
 در چهاردهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاور ارشد مالی استارتاپها مروری داریم بر مقدمات مالی استارتاپها. در این مقدمه به دوسوال اصلی پاسخ داده میشود.

۱-  از چه زمانی باید به موضوعات مالی یک استارتاپ پرداخت؟

۲-در مراحل ابتدایی و ارزیابی ایده استارتاپی چه موضوعات مالی باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد؟

درک دقیق و درست از معانی و مفاهیم اعداد میتواند به صورت مستقیم در شکست یا پیروزی استارتاپها در پنج سال اول تاثیر بگذارد.
بررسی و تحلیل موضوعات مالی وابسته به استارتاپها در مراحل مختلف سرنوشت یک استارتاپ را رقم میزند. سرمایه گذاران با دقت بسیار سعی دارند تا مهارت کارافرینان را در همان ابتدای کار محک بزنند و نهایتا در خصوص سرمایه گذاری  به جمع بندی برسند. در این اپیزود  زهرا بغدادی به دو موضوع مهم اشاره میکند که به شدت میتواند سرنوشت یک استارتاپ را در آینده رقم بزند. 
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel