The Next Step Show (NSS Podcast)

ویژه برنامه فرکانس.اخبار دنیای استارتاپها به همراه امیرعباس صدقی زاده و خشایار نژاد. ویژه ماه جولای - آگوست 2022 .(تیر و مرداد1401)

August 22, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 59
ویژه برنامه فرکانس.اخبار دنیای استارتاپها به همراه امیرعباس صدقی زاده و خشایار نژاد. ویژه ماه جولای - آگوست 2022 .(تیر و مرداد1401)
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
ویژه برنامه فرکانس.اخبار دنیای استارتاپها به همراه امیرعباس صدقی زاده و خشایار نژاد. ویژه ماه جولای - آگوست 2022 .(تیر و مرداد1401)
Aug 22, 2022 Season 2 Episode 59
Amir Sed

 در دوازدهمین  ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا.
در این اپیزود میپردازیم به معرفی استارتاپهای AtoB, Flow, EvaBot, Geek+ and Axios media  و در نهایت با موضوع  Run Way و چگونگی محاسبه آن در فضای استارتاپها موضوع را به پایان میرسانیم.

  برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این پادکست هر بار به سراغ  یک گروه از استارتاپ خواهیم رفت و در انتهای برنامه به یکی از موضوعات مهم در زمینه کارآفرینی و هدایت استارتاپها میپردازیم. این برنامه در ایالت کالیفرنیا تولید شده و به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمی باشد و مستقلا توسط شرکت BlueBirds Group و توسط امیرعباس صدقی زاده (Amir Sed) تهیه و تولید میشود. 
------------
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده ، تهیه کننده و مجری برنامه در ار تباط باشید.
amir@bluebirdsgroup.com
----------
به زودی تمام اپیزودهای ویژه برنامه فرکانس از طریق کانال جداگانه و مستقل پخش خواهند شد برای اطلاعات بیشتر با وب سایت برنامه در ارتباط باشید.
----------
در صورت تمایل و بدور از اجبار چنانچه مایل باشید میتوانید ازتولید برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پی پال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 در دوازدهمین  ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا.
در این اپیزود میپردازیم به معرفی استارتاپهای AtoB, Flow, EvaBot, Geek+ and Axios media  و در نهایت با موضوع  Run Way و چگونگی محاسبه آن در فضای استارتاپها موضوع را به پایان میرسانیم.

  برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این پادکست هر بار به سراغ  یک گروه از استارتاپ خواهیم رفت و در انتهای برنامه به یکی از موضوعات مهم در زمینه کارآفرینی و هدایت استارتاپها میپردازیم. این برنامه در ایالت کالیفرنیا تولید شده و به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمی باشد و مستقلا توسط شرکت BlueBirds Group و توسط امیرعباس صدقی زاده (Amir Sed) تهیه و تولید میشود. 
------------
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده ، تهیه کننده و مجری برنامه در ار تباط باشید.
amir@bluebirdsgroup.com
----------
به زودی تمام اپیزودهای ویژه برنامه فرکانس از طریق کانال جداگانه و مستقل پخش خواهند شد برای اطلاعات بیشتر با وب سایت برنامه در ارتباط باشید.
----------
در صورت تمایل و بدور از اجبار چنانچه مایل باشید میتوانید ازتولید برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پی پال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel