The Next Step Show (NSS Podcast)

ویژه برنامه فرکانس. آخرین اخبار و رویدادهای دنیای استارتاپها به همراه امیرعباس صدقی زاده و خشایار نژاد. ویژه ماه جون - جولای 2022 .(خرداد و تیر 1401)

July 17, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 58
ویژه برنامه فرکانس. آخرین اخبار و رویدادهای دنیای استارتاپها به همراه امیرعباس صدقی زاده و خشایار نژاد. ویژه ماه جون - جولای 2022 .(خرداد و تیر 1401)
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
ویژه برنامه فرکانس. آخرین اخبار و رویدادهای دنیای استارتاپها به همراه امیرعباس صدقی زاده و خشایار نژاد. ویژه ماه جون - جولای 2022 .(خرداد و تیر 1401)
Jul 17, 2022 Season 2 Episode 58
Amir Sed

 در یازدهمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا.
در این اپیزود میپردازیم به معرفی استارتاپی از کشور امارات و نیز استارتاپهای فعال دیگر در حوزه فینتک از آلمان و سوئد. در ادامه به استارتاپهای فعال در زمینه اطلاعات پزشکی سرمیزنیم . خشایار در انتهای این اپیزود به بررسی قوانین اخیر تصویب شده در اتحادیه اروپا میپردازد که به صورت چشمگیری بر روند عملکرد استارتاپها و شرکتهای بزرگی همچون اپل، فیسبوک، گوگل میتواند تاثیر گذار باشد.

  برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این پادکست هر بار به سراغ  یک گروه از استارتاپ خواهیم رفت و در انتهای برنامه به یکی از موضوعات مهم در زمینه کارآفرینی و هدایت استارتاپها میپردازیم. این برنامه در ایالت کالیفرنیا تولید شده و به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمی باشد و مستقلا توسط شرکت BlueBirds Group برای تمام فارسی زبانان تهیه و تولید میشود.  
------------
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده ، تهیه کننده و مجری برنامه در ار تباط باشید. 
amir@bluebirdsgroup.com
----------
به زودی تمام اپیزودهای ویژه برنامه فرکانس از طریق کانال جداگانه و مستقل پخش خواهند شد برای اطلاعات بیشتر با وب سایت برنامه در ارتباط باشید. 

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 در یازدهمین ویژه برنامه خبری دنیای استارتاپها همراه خشایار نژاد هستیم با مروری بر رویدادها و تغییرات جدید استارتاپها از سراسر دنیا.
در این اپیزود میپردازیم به معرفی استارتاپی از کشور امارات و نیز استارتاپهای فعال دیگر در حوزه فینتک از آلمان و سوئد. در ادامه به استارتاپهای فعال در زمینه اطلاعات پزشکی سرمیزنیم . خشایار در انتهای این اپیزود به بررسی قوانین اخیر تصویب شده در اتحادیه اروپا میپردازد که به صورت چشمگیری بر روند عملکرد استارتاپها و شرکتهای بزرگی همچون اپل، فیسبوک، گوگل میتواند تاثیر گذار باشد.

  برنامه "فرکانس" بخش خبری پادکست ان_اس_اس است که در میانه هرماه ارائه خواهد شد. در این پادکست هر بار به سراغ  یک گروه از استارتاپ خواهیم رفت و در انتهای برنامه به یکی از موضوعات مهم در زمینه کارآفرینی و هدایت استارتاپها میپردازیم. این برنامه در ایالت کالیفرنیا تولید شده و به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمی باشد و مستقلا توسط شرکت BlueBirds Group برای تمام فارسی زبانان تهیه و تولید میشود.  
------------
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده ، تهیه کننده و مجری برنامه در ار تباط باشید. 
amir@bluebirdsgroup.com
----------
به زودی تمام اپیزودهای ویژه برنامه فرکانس از طریق کانال جداگانه و مستقل پخش خواهند شد برای اطلاعات بیشتر با وب سایت برنامه در ارتباط باشید. 

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel