The Next Step Show (NSS Podcast)

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون موضوع طراحی مدیریت محصول در فضای استارتاپها و چگونگی ورود به این حوزه -Q&A about product design and prodcuct management in startups, Ali Khodaei & Amir Sed, S2-E:56

June 06, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 56
The Next Step Show (NSS Podcast)
جلسه پرسش و پاسخ پیرامون موضوع طراحی مدیریت محصول در فضای استارتاپها و چگونگی ورود به این حوزه -Q&A about product design and prodcuct management in startups, Ali Khodaei & Amir Sed, S2-E:56
The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

در آخرین اپیزود از فصل دو به همراه علی خدایی در ارتباط با موضوع چگونگی  ورود به دنیای مدیریت محصول در فضای استارتاپی صحبت میکنیم . از آنجایی که این اپیزود در فضای کلاب هاوس برگزار شده بود لذا با کسب تکلیف از حاضرین جمع برخی از سوالات طرح شده توسط شنوندگان و نیز پاسخهای داده شده توسط علی خدایی را با شما به اشتراک میگذاریم.

در انتها از همه شما شنوندگان عزیزی که در طول یک سال گذشته کنار ما بودین تشکر میکنیم و شما را به شنیدن این اپیزو دعوت میکنیم.
شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 

Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:

www.thenextstepshow.com


Support the show

از شما دعوت میکنیم به جمع ما در صفحه اینستاگرام ملحق شوید.

NSS Podcast Instagram Account