The Next Step Show (NSS Podcast)

چگونه یک پلتفرم فروش یا مارکت پلیس بسازیم؟- Product design for Startups-How to build a marketplace, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:53

May 19, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 53
چگونه یک پلتفرم فروش یا مارکت پلیس بسازیم؟- Product design for Startups-How to build a marketplace, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:53
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
چگونه یک پلتفرم فروش یا مارکت پلیس بسازیم؟- Product design for Startups-How to build a marketplace, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:53
May 19, 2022 Season 2 Episode 53
Amir Sed

ساخت مارکت پلیس یا همان پلت فرم فروش در سالهای اخیر به شدت رواج پیدا کرده بخصوص بعد از ظهور ان.اف.تی در فضای اقتصاد پسا کرنا و نیز پیشرفتهای عظیمی که در زمینه طراحی و تولید اپلیکیشنهای مختلف کسب وکار شده ساخت و راه اندازی مارکت پلیسها به یکی از جذاب ترین فعالیتهای مرسوم در سالهای اخیر تبدیل شده.


در این اپیزود به همراه خشایار نژاد گفتگویی داریم پیرامون چگونگی راه اندازی و ساخت این مدل از کسب و کارهای دیجیتال و همچنین مروری داریم بر استراتژی های ضروری در جهت شکل دهی به این نوع از پلت فورم های فروش نوپا.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 

Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:

www.thenextstepshow.com


Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

ساخت مارکت پلیس یا همان پلت فرم فروش در سالهای اخیر به شدت رواج پیدا کرده بخصوص بعد از ظهور ان.اف.تی در فضای اقتصاد پسا کرنا و نیز پیشرفتهای عظیمی که در زمینه طراحی و تولید اپلیکیشنهای مختلف کسب وکار شده ساخت و راه اندازی مارکت پلیسها به یکی از جذاب ترین فعالیتهای مرسوم در سالهای اخیر تبدیل شده.


در این اپیزود به همراه خشایار نژاد گفتگویی داریم پیرامون چگونگی راه اندازی و ساخت این مدل از کسب و کارهای دیجیتال و همچنین مروری داریم بر استراتژی های ضروری در جهت شکل دهی به این نوع از پلت فورم های فروش نوپا.در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 

Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:

www.thenextstepshow.com


Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel