The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری بر تحقیقات واسط مشتری و تجربه مشتری. UX and UI research, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:45

April 04, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 45
مروری بر تحقیقات واسط مشتری و تجربه مشتری. UX and UI research, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:45
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مروری بر تحقیقات واسط مشتری و تجربه مشتری. UX and UI research, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:45
Apr 04, 2022 Season 2 Episode 45
Amir Sed

راه حل درک احساس مصرف کننده از محصول یک استارتاپ چیست؟ 
از کجا بدانیم که امکاناتی که بر روی اپلیکیشن و یا محصول خود فراهم کردیم درواقع همان چیزی است که مشتریان ما به دنبال آن بوده اند؟
به چه شکل میتوان دستور کار اصلاح محصول را متناسب با نیاز و خواست مشتری ها هماهنگ و همسو کرد؟

پاسخ به این پرسشها همگی به نوعی به چگونگی مطالعات  و تحقیقات ما در ارتباط با درک تجربه  نیاز مشتریان بر میگردد. در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی با مروری بر موضوع تحقیق واسط مشتری و نیز تحقیق تجربه مشتری روشهای دسترسی به پاسخ سوالاتی که پیشتر مطرح شده را با ما به اشتراک میگذارند.


این اپیزود هشتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

راه حل درک احساس مصرف کننده از محصول یک استارتاپ چیست؟ 
از کجا بدانیم که امکاناتی که بر روی اپلیکیشن و یا محصول خود فراهم کردیم درواقع همان چیزی است که مشتریان ما به دنبال آن بوده اند؟
به چه شکل میتوان دستور کار اصلاح محصول را متناسب با نیاز و خواست مشتری ها هماهنگ و همسو کرد؟

پاسخ به این پرسشها همگی به نوعی به چگونگی مطالعات  و تحقیقات ما در ارتباط با درک تجربه  نیاز مشتریان بر میگردد. در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی با مروری بر موضوع تحقیق واسط مشتری و نیز تحقیق تجربه مشتری روشهای دسترسی به پاسخ سوالاتی که پیشتر مطرح شده را با ما به اشتراک میگذارند.


این اپیزود هشتمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel