The Next Step Show (NSS Podcast)

معرفی بهترین و کارآمدترین ابزار مورد نیاز برای تحقیقات و مطالعات بازاریابی در شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال. Best of social media and market research tools in digital world, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:41

March 14, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 41
معرفی بهترین و کارآمدترین ابزار مورد نیاز برای تحقیقات و مطالعات بازاریابی در شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال. Best of social media and market research tools in digital world, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:41
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
معرفی بهترین و کارآمدترین ابزار مورد نیاز برای تحقیقات و مطالعات بازاریابی در شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال. Best of social media and market research tools in digital world, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:41
Mar 14, 2022 Season 2 Episode 41
Amir Sed

چگونه از اطلاعات شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال استفاده کنیم؟ 
معرفی ابزراها و متدهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات در فضای دیجیتال و همچنین بررسی چگونگی انجام تحقیقات در شبکه های اجتماعی. 
در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی ما را خود به دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی میبرند تا بوسیله ابزار مناسب روش جمع آوری و تحلیل اطلاعات گروه هدف و رقبا را به ما بیاموزند. 

  این اپیزود پنجمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

چگونه از اطلاعات شبکه های اجتماعی و دنیای دیجیتال استفاده کنیم؟ 
معرفی ابزراها و متدهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات در فضای دیجیتال و همچنین بررسی چگونگی انجام تحقیقات در شبکه های اجتماعی. 
در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی ما را خود به دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی میبرند تا بوسیله ابزار مناسب روش جمع آوری و تحلیل اطلاعات گروه هدف و رقبا را به ما بیاموزند. 

  این اپیزود پنجمین جلسه از مجموعه دوازده قسمتی کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel