The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری به تحقیقات کمی، ابزارها و تکنیک ها با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Quantitative Market Research for early-stage startups, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:39

February 21, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 39
مروری به تحقیقات کمی، ابزارها و تکنیک ها با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Quantitative Market Research for early-stage startups, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:39
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مروری به تحقیقات کمی، ابزارها و تکنیک ها با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Quantitative Market Research for early-stage startups, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:39
Feb 21, 2022 Season 2 Episode 39
Amir Sed

چرا تحقیقات کمی مهم است و از چه ابزاری باید برای انجام آن استفاده کرد؟
سوده حبیبی و برمک بهره مند در سومین کارگاه آشنایی با تحقیقات بازاریابی در فضای استارتاپها  با استفاده از مثالهای متفاوت و نیز با بهره گیری از تجربیات خود، ما را با روشها و ابزارهای مختلف و به روز در حوزه تحقیقات کمی آشنا میکنند و با بیان مثالهای متفاوت تصویری دقیق و کاربردی از چگونگی انجام این نوع تحقیق را برای ما خلق میکنند. 

این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. 

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

چرا تحقیقات کمی مهم است و از چه ابزاری باید برای انجام آن استفاده کرد؟
سوده حبیبی و برمک بهره مند در سومین کارگاه آشنایی با تحقیقات بازاریابی در فضای استارتاپها  با استفاده از مثالهای متفاوت و نیز با بهره گیری از تجربیات خود، ما را با روشها و ابزارهای مختلف و به روز در حوزه تحقیقات کمی آشنا میکنند و با بیان مثالهای متفاوت تصویری دقیق و کاربردی از چگونگی انجام این نوع تحقیق را برای ما خلق میکنند. 

این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. 

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel