The Next Step Show (NSS Podcast)

بخش دوم گفتگو با خشایار نژاد پیرامون موضوع قرارداد سیف و نحوه محاسبه و تبدیل سرمایه به سهام در استارتاپهای فعال در منطقه شمال کالیفرنیا __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:35

February 05, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 35
بخش دوم گفتگو با خشایار نژاد پیرامون موضوع قرارداد سیف و نحوه محاسبه و تبدیل سرمایه به سهام در استارتاپهای فعال در منطقه شمال کالیفرنیا __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:35
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
بخش دوم گفتگو با خشایار نژاد پیرامون موضوع قرارداد سیف و نحوه محاسبه و تبدیل سرمایه به سهام در استارتاپهای فعال در منطقه شمال کالیفرنیا __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:35
Feb 05, 2022 Season 2 Episode 35
Amir Sed

در این اپیزود به همراه خشایار نژاد قدم به قدم مراحل مختلف محاسبه ارزش سهام، تبدیل سرمایه تزریق شده به سهم و نیز چگونگی موضوع رقیق شدن سهام بنیانگذاران استارتاپها را به همراه نکات اساسی و اصلی در خصوص کلیدی ترین مفاد قرارداد سیف و همچنین نکاتی در ارتباط با چگونگی برخورد و برقراری ارتباط با سرمایه گذار را با یکدیگر مرور میکنیم.

تمام موارد طرح شده در این اپیزود صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته و بدیهی است به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین حقوق دان و متخصص مسائل مالی باشد. برای دریافت راهنمایی در خصوص مسائل مالی و حقوقی استارتاپ خود پیشنهاد میشود تا از متخصصین فعال و رسمی در این حوزه کمک بگیرید. 

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما مطرح کنید. 

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

در این اپیزود به همراه خشایار نژاد قدم به قدم مراحل مختلف محاسبه ارزش سهام، تبدیل سرمایه تزریق شده به سهم و نیز چگونگی موضوع رقیق شدن سهام بنیانگذاران استارتاپها را به همراه نکات اساسی و اصلی در خصوص کلیدی ترین مفاد قرارداد سیف و همچنین نکاتی در ارتباط با چگونگی برخورد و برقراری ارتباط با سرمایه گذار را با یکدیگر مرور میکنیم.

تمام موارد طرح شده در این اپیزود صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته و بدیهی است به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین حقوق دان و متخصص مسائل مالی باشد. برای دریافت راهنمایی در خصوص مسائل مالی و حقوقی استارتاپ خود پیشنهاد میشود تا از متخصصین فعال و رسمی در این حوزه کمک بگیرید. 

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما مطرح کنید. 

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel